Conceptul Max Tech

30.01.2015

Genetica DEKALB asigură producția maximă

 

Un hibrid obţine calificativul Max Tech dacă:

• Hibridul are potenţialul maxim de producţie;

• Suportă desimi ridicate;

• Valorifică eficient resursele de apă şi hrană.

 

Max Tech = potenţial maxim de producţie + tehnologie intensivă

 

 

 

În ultimii ani, Monsanto și-a propus să contribuie decisiv la creșterea resurselor de hrană prin identificarea unor hibrizi cu potențial de producție superior, ce răspund foarte bine la condiții de cultură intensive. Acești hibrizi, împreună cu tehnologiile recomandate, se regăsesc sub conceptul „Max Tech”.

Obiectivul propus de Monsanto este DUBLAREA PRODUCŢIILOR.

Hibrizii de porumb DEKALB cu şanse reale de a atinge acest nivel de producţie sunt DKC 3623, DKC 4490, DKC 4795, DKC 4717, DKC 5190 şi DKC 5007.

Monsanto a înființat o serie de loturi și platforme cu hibrizii DEKALB cu scopul de a atinge potențialul maxim de producție. Rezultatele obținute sunt de-a dreptul

impresionante, obținându-se în mod frecvent producții de 13-14 tone/ha, în diferite zone ale țării.

Care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru a putea spera la aceste producţii?

Alegerea hibridului potrivit

La alegerea celui mai potrivit hibrid de porumb pentru fiecare fermier și fermă se va ține cont de particularitățile specifice ale hibridului, cerințele față de resursele termice existente în arealul de cultură, lungimea perioadei de vegetație, organizarea producției și modul de recoltare (boabe sau știuleți), precum și cadrul natural.

Producții foarte mari se pot obține cu respectarea unei tehnologii de cultivare adecvate și în condiții pedo-climatice optime.

 

 

Desimi

Desimile au demonstrat în practică faptul că se califică drept factor tehnologic important în realizarea recoltelor mari. (fig. 1)

Hibrizii de porumb DEKALB se pretează la densități foarte mari, iar în condiții de fertilizare intensivă și irigare pot depăși 80.000 plante/ha.

Desimea de semănat reprezintă un factor tehnologic foarte important şi se stabileşte în funcţie de particularităţile hibridului cultivat, de rezerva de apă din sol şi de gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive.

 

Max Tech

 

Cartarea agrochimică

Porumbul nu are cerințe deosebite față de sol, dar pentru a-și exprima potențialul maxim de producție, preferă solurile cu fertilitate ridicată (cernoziomuri, soluri aluvionare, brun-roșcate) cu ph slab acid spre neutru (6,5-7) și capacitate mare de reținere a apei.

Nu se recomandă solurile reci, cu exces de umiditate, compacte, tasate.

 

Fertilizarea

Pentru a forma o tonă de boabe și pentru a asigura dezvoltarea normală a celorlalte părți ale plantei, porumbul consumă 26-30 kg N; 11-12 kg P2O și 24-25 kg de K2O. Cantitatea administrată efectiv se calculează în funcție de producția planificată și starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive.

Azotul este cel mai important nutrient. O parte din dozele necesare de azot pot fi acordate ca parte din fertilizarea de bază înainte de însămânţare, iar restul de nutrienţi se vor furniza mai târziu ca parte din aplicarea secundară de primăvară (fertilizare la suprafaţă). Fosforul joacă un rol multiplu în creşterea şi fructificarea porumbului, iar potasiul măreşte rezistenţa la cădere, secetă şi boli.

Dintre microelemente, insuficiența zincului și surplusul de fosfați mobili provoacă cloroza plantelor și, chiar dacă în timp simptomele clorotice dispar, fenomenul se reflectă în producțiile obţinute deoarece se formează știuleți mici, slab dezvoltați.

Fertilizarea organică a porumbului nu este deloc de neglijat. Gunoiul de grajd este indicat pe toate tipurile de sol din țară și recomandat pentru sporuri de producție, aplicat în doză de 20-40 t/ ha sau chiar mai mult.

Mineralizarea materiei organice prin procese microbiologice şi prezenţa îngrăşămintelor chimice duc la obţinerea unor sporuri mari de producţie. O importanţă deosebită trebuie acordată momentului şi modului de aplicare al îngrăşămintelor.

Astfel, îngrășămintele ce conțin microelemente sunt mai eficiente atunci când sunt introduse în sol odată cu lucrările de pregătire a terenului. De asemenea, este și cazul îngrășămintelor cu fosfor. Din cauză că fosforul nu este mobil, acestea se administrează de preferat toamna, odată cu arătura. Îngrășămintele cu azot se aplică în doze fracționate: 50% la semănat și 50% la prașilă.

Pe terenurile irigate, dozele de azot în timpul vegetației se aplică fie la praşilele mecanice, fie odată cu udările, însă ultima fertilizare trebuie efectuată cu 5-8 zile înainte de apariţia paniculului.

La aplicarea îngrăşămintelor trebuie să ţinem seama şi de reacţia solului. Pe solurile acide, cu un pH sub 5.9, folosirea amendamentelor cu calciu este obligatorie.

 

Controlul buruienilor

Combaterea buruienilor se realizează prin lucrări mecanice și prin utilizarea erbicidelor. Foarte

eficiente în combaterea buruienilor anuale din cultura porumbului sunt și erbicidele combinate (formulate din două substanțe active) care se pot aplica atât în preemergenţă, cât și în postemergenţa timpurie, până în faza de 3-4 frunze ale porumbului. Tot în postemergenţă, atunci când avem îmburuienare complexă formată atât din buruieni dicotiledonate anuale, cât şi monocotiledonate anuale şi perene (inclusiv pir, costrei), putem folosi noile erbicide formulate pe bază de: foramsulfuron, rimsulfurom, nicosulfuron.

Sunt recomandate erbicidele sistemice cu absorbţie prin rădăcini şi frunze şi translocare rapidă în plantă care au efect unic de albire a plantulelor în cursul germinaţiei şi a buruienilor deja răsărite şi erbicide care înglobează tehnologia de controlul sincronizat al buruienilor (erbicide peliculare).

 

 

Irigarea

Majoritatea fermierilor români sunt foarte interesați să utilizeze tehnologii care să le permită să folosească cât mai eficient apa, mai ales în anii secetoși. Unii încearcă să „piardă” cât mai puțină apă din pământ folosind sisteme reduse de lucrare a solului, alții utilizează hibrizi mai bine adaptați stresului hidric. Însă completarea necesarului de apă pentru a satisface consumul porumbului, respectiv 4.800 și 5.800 m³ se poate realiza cu cel mai mare succes prin intermediul irigatului. Sporul de producție în condiții de irigare este considerabil.