DKC 5542 creşte producţia de lapte la hectar!

26.02.2016

Porumb pentru siloz: crește producția de lapte la hectar

 

Cultivat pentru prima dată în secolul al XIX-lea, în Franţa, porumbul pentru siloz s-a răspândit apoi pe întreg teritoriul Europei şi în lume. În prezent, în sectorul agricol, importanţa porumbului pentru siloz este relevată de creşterea continuă a suprafeţelor cultivate în ultimele decenii. Acum, la nivelul ţărilor din cadrul Comunităţii Europene, suprafaţa este de peste 4 milioane de hectare, Germania situându-se pe locul întâi.

 

În această perioadă, premergătoare semănatului, se pot formula primele estimări ale suprafețelor, deși cu prudență. Porumbul de siloz se pare că va rămâne la nivelul anului 2015, cu excepția unei ușoare scăderi în Germania - din cauza unor modificări legislative din această țară, care vizează limitarea utilizării porumbului în producția de biogaz.

 

Porumb pentru siloz

 

În România, cultura silozului se situează la aproximativ 4% din piaţa totală de porumb. Deşi este o piaţă mică, parte din aceasta este ocupată şi de produse ale companiei Monsanto.

 

Despre siloz, se poate spune că reprezintă cel mai eficient mod de hrănire a animalelor în perioada de stabulaţie, având un grad foarte ridicat de consumabilitate. Nutreţul obţinut din porumbul de siloz are costuri de producţie relativ reduse, datorat producţiilor mari obţinute la unitatea de suprafaţă şi a numărului mic de lucrări de întreţinere.

 

Silozul este îndrăgit şi în România

 

La noi în ţară, prombul de siloz se găseşte atât în cultură principală, cât şi în cultura succesivă, după alte plante care eliberează terenul devreme. În zonele de câmpie se seamănă hibrizi tardivi şi semi-tardivi, cu potenţial de producţie ridicat, iar în zonele colinare hibrizi timpurii şi semi-timpurii. La alegerea hibridului, se va ţine cont, în primul rând, de însuşirile şi pretabilitatea acestuia pentru cultura silozului.

 

Faţă de porumbul pentru boabe, silozul are cerinţe sporite pentru apă şi substanţele nutritive din sol, deoarece densitatea este mai mare. Producţiile cele mai bune se obţin după prăşitoare, fertilizate cu gunoi de grajd, după leguminoase sau pe terenuri desţelenite.

 

Cât priveşte amplasamentul, acesta ar tebui să fie cât mai aproape de fermă - pentru reducerea costurilor şi operativitate cât mai mare la momentul recoltatului. Lucrările de întreţinere din perioada de vegetaţie sunt aceleaşi ca la porumbul pentru boabe, atenţie deosebită acordându-se controlului buruienilor, bolilor şi dăunătorilor.

 

Densitatea depinde de irigat

 

Densităţile recomandate se diferenţiază în funcţie de posibilitatea sau imposibilitatea de a iriga cultura. La irigat, se recomandă densităţi de 80.000-85.000 plante la ha sau chiar 95.000-100.000 pl/ha, în cazul în care hibridul utilizat suportă desimile ridicate. Ȋn ce priveşte suprafeţele neirigate, este bine să nu se depăşească 70.000-75.000 plante/ha.

 

Tehnologiile moderne de semănat în rânduri apropiate (twin row sau narrow rows) dau rezultate foarte bune pentru cultura silozului, atât în sistem irigat, cât şi în neirigat. Prin intermediul acestor scheme de semănat, putem creşte densitatea la unitatea de suprafaţă, fără a stresa plantele, permiţându-le totodată o dezvoltare foarte bună. Un alt avantaj al semănatului în rânduri apropiate constă în valorificarea unei suprafeţe mult mai mari dintr-un hectar. De exemplu, la 70 cm între rânduri, utilizăm 32,4 % din suprafaţa unui ha; la 75 cm între rânduri, utilizăm 24,4 % din suprafaţa unui ha, iar la twin row creştem procentul de utilizare până la 44.8 %.

 

Momentul optim pentru recoltare

 

De asemenea, densităţile mai mari reclamă şi o fertilizare suplimentară faţă de porumbul boabe. Consumul specific pentru 1 t siloz: 3,5 kg s.a N; 1,5 kg s.a. P, 3 kg s.a.K, 1,2 s.a.kg Ca. Folosirea unor cantităţi mari de îngrăşăminte chimice este condiţia pentru obţinerea unei producţii mari de biomasă furajeră. Irigarea este o măsură tehnologică importantă, deoarece aduce sporuri de producţie de 30-40 %.

 

Pentru obţinerea unui siloz de calitate, stabilirea corectă a momentului recoltatului este esenţială. Literatura de specialitate poziţionează momentul optim pentru recoltare în stadiul de lapte-ceară al bobului. Unii autori, însă, consideră că pentru o calitate mai bună şi un conţinut crescut în substanţe nutritive, stadiul de ceară al bobului ar fi cel mai recomandat, când amidonul lăptos nu mai reprezintă decât o picătură la baza bobului. Cu alte cuvinte, momentul optim pentru recoltarea silozului este atunci când procentul de substanţă uscată din întreaga plantă se situează, între 31,8 şi 35 %, într-un interval de până la 7 zile.

 

Reuşita culturii ţine de alegerea hibridului

 

Trebuie subliniat faptul că, reuşita culturii porumbului pentru siloz depinde, în mare măsură, de alegerea corespunzătoare a hibridului. Chiar dacă toate verigile tehnologice ar fi respectate şi aplicate corespunzător, creşterea producţiei de lapte pe unitatea de suprafaţă este dată în mare parte de însuşirile hibridului cultivat.

 

Porumb pentru silozPorumb pentru siloz

 

Inovaţia, cuvânt de ordine în cadrul companiei Monsanto, face ca şi pe această piaţă să avem hibrizi DEKALB® care să răspundă cerinţelor acesteia. Ca de obicei, inovaţia se referă şi în acest context, atât la cantitate, cât şi la calitate.

 

Pentru creşterea producţiei de lapte pe unitatea de suprafaţă, venim în întâmpinarea fermierilor, pe lângă DKC 5707 şi DKC 6031, cu un hibrid complex şi complet DKC 5542, care răspunde atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Hibridul DKC 5542 este recomandat pentru siloz şi are un randament ridicat în substanţă uscată, un conţinut ridicat de amidon şi fibră de calitate, cu o digestibilitate crescută. Pe lângă aceste calităţi, DKC 5542 se mai evidenţiază şi prin alte caracteristici:

 

● Talia înaltă

● Foliaj bogat, cu capacitatea de a rămâne verde o perioadă foarte mare de timp

● Un pachet agronomic foarte bun. Este un hibrid cu o toleranţă exceptională la Helmitosporium. Mai mult, vigoarea bună la răsărire şi toleranţa la secetă şi arşită îi conferă hibridului o plasticitate ecologică ridicată, putând fi cultivat în toate arealele porumbului siloz din România. Producţiile obţinute la acest hibrid sunt ridicate şi stabile în diferite condiţii de tehnologie. Însuşirile acestui hibrid îl recomandă cu succes şi pentru biogaz.

 

Menţionăm ca hibridul DKC 5542 este cultivat cu mare succes în ţări cu experienţă vastă în siloz, cum ar fi Germania şi Franţa, fiind adoptat cu rapiditate şi de către vecinii noştri de la sud de Dunăre.

 

Ȋn concluzie, alegerea hibridului potrivit, prin valoarea energetică deosebită şi producţia mare de substanţă uscată, contribuie foarte mult la creşterea producţiei de lapte la unitatea de suprafaţă.

 

http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htmselectedClassification=&requestedpage=general_description&gobacktosearch=true&locale=ro

http://www.insse.ro/cms/ro/content/publicatii-statistice-ianuarie-2015

http://www.maizeurop.com/en/structure/cepm/

http://www.linguee.com/english-romanian/translation/corn+silage.html