Poziţionarea hibrizilor DEKALB® în funcţie de parcelă eficientizează costurile la hectar

19.01.2017

Poziționarea porumbului în funcție de parcelă

 

Cercetarea agricolă din ultimii ani are ca obiectiv creşterea productivităţii la unitatea de suprafaţă. Motto-ul tuturor este de a produce cât mai mult, cu un consum cât mai mic de resurse naturale. De asemenea, este bine ştiut că inovaţia este o preocupare constantă a Monsanto cu scopul de a lansa în permanenţă soluţii care să vină în sprijinul fermierilor.

 

 

Utilizarea hibrizilor DEKALB® de nouă generaţie, cu toleranţă crescută la arşiţă şi secetă, a hibrizilor cu potenţial de producţie foarte ridicat şi poziţionarea corectă la nivel de parcelă în fermă, duc la o eficientizare a costurilor la hectar. 

Multitudinea de variabile care influenţează potenţialul productiv al unui hibrid de porumb- de la neuniformitatea terenurilor, a condiţiilor climatice şi, nu în ultimul rând, a tehnologiei aplicate - fac ca în aceeaşi fermă să se regăsească mai multe nivele de producţie. Cu alte cuvinte, se întâlnesc sole cu potenţial de producţie ridicat, cu terenuri fertile care răspund tehnologiei aplicate, dar şi soluri cu terenuri degradate, nou luate în cultură şi/sau cu fertilitate medie sau scăzută, care răspund mai greu tehnologiilor aplicate.

 

 

În aceste condiţii, ştim că nu există un hibrid universal, care să atingă potenţialul maxim de producţie, indiferent de condiţiile de cultură. Astfel, compania Monsanto, prin Departamentul Tehnic, a înfiinţat o serie de platforme, denumite centre de excelenţă (în număr de 38, la nivel european) în care a testat germoplasma DEKALB® în diferite condiţii de tehnologie, de sol şi de aprovizionare cu apă; altfel spus, în diferite medii de producţie. Datele rezultate în urma testelor au putut duce la alcătuirea unei reţete proprii pentru fiecare hibrid, în funcţie de mediul unde acesta urmează să fie cultivat.

 

O astfel de abordare face ca alegerea hibrizilor din portofoliul DEKALB® să fie specifică fiecărei sole în parte, în funcţie de mediul (nivelul) de producţie al parcelei ne-excluzând, potenţialul de producţie, grupa de maturitate şi alţi parametri care se au în vedere la alegerea unui hibrid.

 

Ca verigă tehnologică, densitatea la hectar reprezintă elementul principal care influenţează producţia finală. Creşterea densităţilor în fermă duce, evident, la creşterea producţiilor, dar, repartiţia densităţilor pe medii de producţie eficientizează costurile şi, automat, duce la creşterea profitului. Poziţionarea porumbului se va face în urma identificării mediului de producţie pentru fiecare solă în parte
 

 

Reprezentare grafică a poziționării porumbului în funcție de nivelul de producție al parcelei

 

Multitudinea de date obţinute în urma testărilor ne-a ajutat să grupăm mediile de producţie în trei categorii. Ȋn cele ce urmează, cu titlu exemplificativ şi fără a ne limita la acestea, punctăm câteva caracteristici şi situaţii pentru poziţionarea porumbului într-un anume mediu de producţie. Vorbim despre:


Mediu scăzut de producţie: parcele pe care, an de an, producţiile de porumb nu depăşesc 7 t/ha; amplasate în zone cu precipitaţii reduse sau nu; terenuri erodate, argiloase sau nisipoase, cu pH crescut sau scăzut şi/sau o tehnologie minimală cu o utilizare necorespunzătoare a erbicidelor şi a altor produse de uz fitosanitar etc.


● Nivelul mediu al producţiilor:  parcelele pe care se obţin producţii între 7 şi 11 t/ha; parcele ale căror soluri sunt bine structurate, fertile; în zone mai mult sau mai puţin impactate cu arşiţă şi secetă; în ferme unde se aplică tehnologii medii spre avansate; cu parcuri de utilaje moderne şi în care utilizarea produselor de uz fitosanitar se face eficient şi la momentele optime etc.


● Mediul ridicat al producţiilor –parcele pe care se obţin producţii de peste 11 t/ha, cu soluri de textură medie bine structurate, fertile; cu puţine restricţii din punct de vedere climatic sau tehnologic.


Astfel exemplificat şi identificat mediul de producţie din fermă, se va trece la următorul pas: alegerea hibridului recomandat, cu densitatea specifică pentru sola pe care urmează să o ocupe. Hibrizii de porumb DEKALB® suportă - chiar preferă, de exemplu, în nivelul ridicat al ptoducţiilor - şi densităţi de 85.000 boabe germinabile/ha. 


Recomandări de acest fel se regăsesc în materialele DEKALB® de prezentare pentru fiecare hibrid şi pe fiecare mediu de producţie. Urmând acest reţetar, profitul din fermă va creşte atât din sporul de producţie obţinut, cât şi din eficientizarea costurilor cu sămânţa.


Departamentul Tehnic