DKC 4670
Profitabilitate, Performanţã, Protecţie! | Semi-timpuriu Valorificã toate mediile de culturã, datoritã flexibilitãţii şi a adaptabilitãţii la orice tip de tehnologie! Pretabil și pentru condiţii intensive.
Maturitatea Relativa:
96
Grupa de maturitate:
semi-timpuriu
Caracteristici generale:

Tipul bobului: Dentat

 

Înflorire: Timpurie

 

Vigoarea la răsărire: Bună

 

Toleranţă la secetă și arșiţă: Excelentă

 

Adaptabilitate la  condiţiile de mediu: Excelentă

 

Viteza de pierdere  a apei din bob: Excelentă

 

Toleranţă la frângere: Foarte Bună

 

Calitate fitosanitară  a boabelor: Bună

 Avantaje principale:

Pachet agronomic foarte bun

Potenţial de producţie ridicat

Acceleron seed applied solution

Stabilitate în toate mediile  de producție

Viteza de pierdere a apei din bob

Pretabil la densități ridicate