DKC 4685 Alternativa de luat în seamă! Are o perioadă de semănat fl exibilă, permiţând eșalonarea ulterioară a recoltării fără pierderi de producţie. Surprinde prin producţii peste media grupei de maturitate. Fiind un hibrid triliniar, tolerează condiţiile vitrege de mediu.
Maturitatea Relativa:
94
Densitățile recomandate gama - irigat:
70.000-75.000
Densitățile recomandate gama - neirigat:
60.000-65.000
Grupa de maturitate:
timpuriu
Caracteristici generale:

• Pierderea rapidă a apei din bob;


• Stabilitate;


• Vigoare bună la răsărire.


*Maturitatea relativă (RM), este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la
maturitatea fi ziologică (apariţia punctului negru).

 

*Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează potenţialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivaţi.Avantaje principale:

• reducerea costurilor cu uscarea


• o producţie sigură indiferent de condiţii


• start bun al culturii, pretându-se a fi semănat la începutul epocii optime