Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă
(Ceutorrhynchus napi L.)

22.02.2016

Gărgărița tulpinilor de rapiță

 

Descriere

Adulţii au corpul de culoare cenuşiu spre negru, cu aspect pufos, şi lungime de 3,5-4 mm. Rostrul poate ajunge până la 1/3 din lungimea corpului. Larvele au 5-8 mm lungime, de culoare gălbuie, cu protuberanţe înserate cu perişori, cu excepţia capului care, prezintă o coloraţie de la galben spre negru.

 

 

Biologie

Ceutorhynchus napi hibernează în sol ca adult şi începe migrarea în condiţii neaşteptate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C. Perioada de activitate a dăunătorului începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetaţie şi continuând până la sfârşitul înmuguritului, iar perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de 9-12°C.

Mod de dăunare: Adulţii fac perforaţii marginale pe vârful tulpinilor şi pe frunze unde depun ponta. Larvele rod galerii în măduva tulpinilor.

Consecinţele atacului: încetinirea creşterii plantei, creşterea numărului porţilor de intrare pentru diferite boli ale tulpinii, plantele devin vulnerabile la cădere sau ramifică bogat. Şi, nu în ultimul rând, nu formează silicve sau acestea sunt seci şi cu seminţe de slabă calitate.

 

 

Prevenire şi combatere

Combaterea pe cale chimică a gărgăriţelor hibernante se face atunci când se constată apariţia lor în     capcanele galbene. Tratamentul trebuie aplicat imediat ce au apărut primii adulţi, înainte de depunerea pontei. Larvele din interiorul tulpinilor sunt foarte dificil sau chiar imposibil de combătut. După depunerea ouălor, practic, nu mai există metodă de combatere.

Perioada optimă de tratament: La depistarea atacului - P.E.D.: 1-2 adulţi pe plantă.

Se recomandă executarea tratamentului folosind un insecticid sistemic sau de contact menţionat în   CODEX.

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor!