Intraţi cu a doua fertilizare la rapiţa de toamnă!

24.03.2017

Atenţie: cultura să nu fie în “buton floral liber”

 

Alungirea tulpinii la rapiţa de toamnă în arealele cultivatoare a fost favorizată de vremea din ultimele zile. De aceea, pentru sporuri de producţie, le recomandăm fermierilor aplicarea fracţionată a îngrăşămintelor pe bază de azot, datorită reducerii pierderilor prin levigare şi a creşterii gradului de utilizare a acestuia. 

 

rapita     rapita

 

Astfel, în această perioadă, trebuie aplicată a doua fracţie de azot, înainte ca rapiţa să fie în stadiul de „buton floral liber” (buton liber – nu mai este acoperit cu frunze), pentru a evita arsurile provocate de granulele de îngrăşământ.

Dozele ce urmează a fi aplicate trebuie să fie în concordanţă cu stadiul de dezvoltare al culturii şi producţia scontată, dar fară a se depăşi 150 kg s.a. N/ha.

Rezultate foarte bune se obţin în urma aplicării îngrăşămintelor sub formă de azotat de amoniu.

 

Menţiune: în această etapă se aplică sulful şi celelalte elemente utile!

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător şi ţineţi cont de legislatia în vigoare.

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.

Departamentul Tehnic

Informații relevante

Fertilizarea culturii de rapiţă