Carenţa de azot (N)

19.01.2015

Azot: Combaterea Carenței cu Îngrăsăminte de Azot

 

 

     Azot: Combaterea Carenței cu Îngrăsăminte de Azot      Azot: Combaterea Carenței cu Îngrăsăminte de Azot

 

      Azot: Combaterea Carenței cu Îngrăsăminte de Azot           

 

Lipsa azotului limitează creşterea, frunzele devin subţiri, la început verzi-gălbui, apoi roșiatic-gălbui; Simptomele apar la început pe frunzele mature. Tulpinile sunt subţiri şi slab ramificate; Înflorirea este deficitară, iar perioadele de înflorire şi coacere se reduc, formându-se mai puţine silicve şi seminţe. Întreaga cultură apare ca fiind debilă, îngălbenită şi se coace mult mai rapid.

Se poate confunda cu carenţa de sulf, unde cloroza apare la început la frunzele tinere. De asemenea, se poate confunda cu carenţa de fosfor, magneziu: uneori, apare o coloraţie roşu-violet, întotdeauna însoţită de clorozarea întregii plante.

Simptomele apar mai ales pe solurile uşoare şi nisipoase, sărace în materie organică, acide. Excesul de umiditate slăbeşte activitatea bacteriilor din sol (Azotobacter sp.), influenţează descompunerea materiilor organice şi nitrificarea azotului.

RECOMANDĂRI: aplicarea de îngrăşăminte azotoase adecvate, iar pentru creşterea activităţii bacteriilor din sol, se va proceda la drenarea apei pe terenurile unde există exces de umiditate.