Carenţa de cupru (Cu)

05.06.2015

Fungicide pe bază de cupru pentru rapiță

 

Se manifestă prin deformarea, ofilirea şi moartea frunzelor tinere, necrozarea meristemelor apicale şi dezvoltarea deficitară a tuturor organelor. Internodiile sunt scurte, iar lăstărirea prematură.

În cazul clorozării frunzelor tinere, nervurile rămân verzi; fenotip asemănător cu al plantelor care suferă la secetă, ofilite, cu frunze moi. Inflorescenţa este comprimată, cu număr redus de flori şi silicve.

Se manifestă mai ales pe terenurile nou cultivate, foarte spălate, nisipoase, turboase, sărace în materii fertilizante, terenuri înierbate.

RECOMANDĂRI: tratamentele cu fungicide cuprice pot preveni carenţa în acest element.