DK EXSTORM Producţii de neegalat în toate condiţiile! Hibrid etalon pentru portofoliul DEKALB® atinge potenţialul maxim de producţie în condiţii de tehnologie medie-intensivă, pe soluri cu o fertilitate medie-ridicată.
Grupa de maturitate:
semi – timpuriu
Caracteristici
Avantaje

● Profitul este asigurat de producţiile mari, constante şi toleranţa la scuturare;

● Valorifică foarte bine îngrăşămintele cu azot, având potenţialul de producţie excelent;

● Stabilitatea producţiilor este rezultatul cumulului de toleranţe la scuturare, boli şi iernare.

● Toleranţă ridicată la secetă.


Recomandare
Rezultate excepţionale de producţie se obţin la 40-45 plante recoltabile la metru pătrat;
Norma de semănat: trebuie reglată astfel încât, la răsărire densităţile să nu depăşească 30-50 pl/mp ţinând cont de indicii
de calitate ai seminţei şi de condiţiile pedoclimatice. Atunci când semănatul se întârzie foarte mult, se poate aplica o creştere uşoară a normei de semănat cu maxim 10%;
La intrarea în iarnă: păstraţi cultura, dacă aveţi min 30 pl/mp.
La desprimăvărare: vă recomandăm să păstraţi cultura, dacă aveţi min 20-25pl/mp, repartizate uniform, deoarece producţiile
rezultate pot acoperi cheltuielile şi asigură profit.