Hibrizii HD – Asigurarea suplimentară a culturii porumbului 12.01.2016

GENETICA DEKALB® ASIGURĂ TOLERANȚĂ LA SECETĂ ȘI ARȘIŢĂ

Un hibrid obţine califi cativul HD dacă:

• are rezultate pozitive în condiţii de stres termic și hidric;

• rezultatele obţinute sunt peste media celor mai performanţi hibrizi din aceeași grupă de maturitate.

 

Într-un sezon greu, cu secetă prelungită, cum a fost cel din acest an în toată Europa Centrală şi de Est, hibrizii DEKALB® HD s-au dovedit a fi asigurarea efi cientă a producţiei, împotriva temperaturilor extreme şi a secetei care au devastat cultura de porumb. Performanţa hibrizilor HD, supuşi stresului hidric

şi termic, a fost demonstrată în reţeaua tehnică şi în câmpurile de testare. Au avut performanţe mai

bune în condiţii de secetă şi arşiţă decât alţi hibrizi de porumb.

DEKALB® HD îşi datorează capacitatea superioară de tolerare a condiţiilor difi cile la înfl orire şi la formarea boabelor celor trei caracteristici principale:

 

● sincronizarea perioadei de apariţie a polenului cu

cea a apariţiei mătăsii,

● rădăcinilor puternice,

● activităţii fotosintetice neîntrerupte.

 

Mai mulți lăstari de porumb DEKALB se înalță dintr-un teren crăpat de secetă

Sincronizarea perioadei de infl orire cu cea a apariţiei mătăsii

 

Seceta şi arşiţa pot reduce semnifi cativ durata de supravieţuire a polenului şi, implicit, întârzierea apariţiei mătăsii. În aceste condiţii, sincronizarea între eliberarea polenului şi apariţia mătăsii este esenţială pentru formarea setului de boabe, securizarea producţiei şi asigurarea profi tului.

 

Rădăcinile puternice

 

O altă componentă cheie a toleranţei la stres, specifi că a hibrizilor HD, este capacitatea de a dezvolta cele mai lungi rădăcini şi de a le regenera pe parcursul perioadei de vegetaţie, pentru a contracara pierderile din perioada de creştere, întrucât absorbţia efi cientă a apei şi a nutrienţilor este esenţială.

 

Activitatea fotosintetică neintreruptă

 

Prin programele de ameliorare s-a urmarit selecţia hibrizilor care rezistă în condiţii de stres pentru a le îmbunătăţi performanţele. În cazul hibrizilor DEKALB® HD s-a reuşit reducerea sensibilităţii la secetă şi arşiţă, care poate limita activitatea fotosintetică.

Cu această combinaţie unică de caracteristici, hibrizii HD au dat un plus de producţie de minimum 0,2 t/ha faţă de alţi hibrizi supuşi testărilor. Practic, hibrizii HD au demonstrat că performează la fel de bine atât în condiţii difi cile, cât şi în condiţii normale de cultură.

Seceta şi arşiţa sunt fenomene tot mai frecvente pe teritoriul Europei, iar asigurarea suplimentară pe care o oferă hibrizii DEKALB® HD devine astfel din ce în ce mai valoroasă pentru fermierii din România.

Informații relevante

Document